รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

ตัวประกอบของ 105 มีกี่ตัว อะไรบ้าง

ตัวประกอบของ 105

โจทย์ : ตัวประกอบของ 105 มีกี่ตัว อะไรบ้าง

advertisements

ตอบ : จากโจทย์ข้างต้น ตัวประกอบของค่า 105 มีทั้งหมด 7 ตัว นั่นคือ 1 3 5 7 15 35 และ 105

วิธีคิด

105 มีตัวประกอบดังนี้

1 x 105 = 105

3 x 35 = 105

7 x 15 = 105

3 x 5 x 7 = 105

จึงทำให้ได้ว่า มีคำตอบทั้งหมด 7 จำนวน นั่นคือ 1,3,5,7,15,35 และ 105

แสดงความคิดเห็น