รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

ตัวประกอบของ 132 มีกี่ตัว อะไรบ้าง

ตัวประกอบของ 132

โจทย์ : ตัวประกอบของ 132 มีกี่ตัว อะไรบ้าง

advertisements

ตอบ : จากโจทย์ข้างต้น ตัวประกอบของค่า 132 มีทั้งหมด 12 ตัว นั่นคือ 1 2 3 4 6  11  12  22  33  44  66 และ 132

วิธีคิด

132 มีตัวประกอบดังนี้

1 x 132 = 132

2 x 66 = 132

3 x 44 = 132

4 x 33 = 132

6 x 22 = 132

11 x 12 = 132

จึงทำให้ได้ว่า มีคำตอบทั้งหมด 12 จำนวน นั่นคือ 1,2,3,4,6,11,12,22,33,44,66 และ 132

แสดงความคิดเห็น