รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

ตัวประกอบของ 28 มีกี่ตัว อะไรบ้าง

ตัวประกอบของ 28

โจทย์ : ตัวประกอบของ 28 มีกี่ตัว อะไรบ้าง

advertisements

ตอบ : จากโจทย์ข้างต้น ตัวประกอบของค่า 28 มีทั้งหมด 6 ตัว นั่นคือ 1 2 4 7 14 และ 28

วิธีคิด

28 มีตัวประกอบดังนี้

1 x 28 = 28

2 x 14 = 28

4 x 7 = 28

จึงทำให้ได้ว่า มีคำตอบทั้งหมด 6 จำนวน นั่นคือ 1,2,4,7,14 และ 28

แสดงความคิดเห็น