รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์ลพบุรี ?

รวมรหัสไปรษณีย์ลพบุรี ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์ลพบุรี ?

A : รหัสไปรษณีย์ลพบุรี ของทั้ง 12 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดลพบุรีมีอำเภอดังนี้ โคกเจริญ, โคกสำโรง, ชัยบาดาล, ท่าวุ้ง, ท่าหลวง, บ้านหมี่, พัฒนานิคม, เมือง, ลำสนธิ, ลำสนธิ, สระโบสถ์ และหนองม่วง

advertisements

จังหวัดลพบุรี

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ ลพบุรี

ที่ทำการ

หมายเหตุ

โคกเจริญ 15250 ไปรษณีย์โคกเจริญ
โคกสำโรง 15120 ไปรษณีย์โคกสำโรง
ชัยบาดาล 15130 ไปรษณีย์ลำนารายณ์
ชัยบาดาล 15190 ไปรษณีย์ลำสนธิ  เฉพาะ ต.นาโสม
ชัยบาดาล 15230 ไปรษณีย์ท่าหลวง  เฉพาะ ต.ชัยบาดาล, ต.ม่วงค่อม, ต.มะกอกหวาน
ท่าวุ้ง 15150 ไปรษณีย์ท่าวุ้ง
ท่าวุ้ง 15180 ไปรษณีย์ท่าโขลง  เฉพาะ ต.เขาสมอคอน
ท่าหลวง 15230 ไปรษณีย์ท่าหลวง
บ้านหมี่ 15110 ไปรษณีย์บ้านหมี่
บ้านหมี่ 15180 ไปรษณีย์ท่าโขลง เฉพาะ ต.บ้านชี, ต.บางขาม, ต.บางพึ่ง ม.4-9
พัฒนานิคม 15140 ไปรษณีย์พัฒนานิคม
พัฒนานิคม 15220 ไปรษณีย์ดีลัง  เฉพาะ ต.ดีลัง, ต.ช่องสาริกา
พัฒนานิคม 18220 ไปรษณีย์วังม่วง จ.สระบุรี  เฉพาะ ต.ห้วยขุนราม
เมือง 13240 ไปรษณีย์บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา  เฉพาะ ต.โก่งธนู
เมือง 15000 ไปรษณีย์ลพบุรี
เมือง 15160 ไปรษณีย์โคกกะเทียม  เฉพาะ ต.โคกกะเทียม, ต.เขาพระงาม, ต.บางขันหมาก ม.11, ต.ท่าแค ม.9-10 ยกเว้นบ้านเลขที่ 90 ม.9, ป.พัน 11 รอ., ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก (ศอง.)
เมือง 15210 ไปรษณีย์โคกตูม  เฉพาะ ต.โคกตูม
ลำสนธิ 15130 ไปรษณีย์ลำนารายณ์  เฉพาะ ต.เขาน้อย
ลำสนธิ 15190 ไปรษณีย์ลำสนธิ
สระโบสถ์ 15240 ไปรษณีย์สระโบสถ์
สระโบสถ์ 15250 ไปรษณีย์โคกเจริญ  เฉพาะ ต.มหาโพธิ ม.4, ม.7, ม.13
หนองม่วง 15170 ไปรษณีย์หนองม่วง

More info : จังหวัดลพบุรี

แสดงความคิดเห็น

No Comments