รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์กาฬสินธุ์ ?

รวมรหัสไปรษณีย์กาฬสินธุ์ ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์กาฬสินธุ์ ?

A : รหัสไปรษณีย์กาฬสินธุ์ ของทั้ง 18 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดกาฬสินธุ์มีอำเภอดังนี้ กมลาไสย, กุฉินารายณ์, เขาวง, คำม่วง, ฆ้องชัย, ดอนจาน, ท่าคันโท, นาคู, นามน, เมือง, ยางตลาด, ร่องคำ, สมเด็จ, สหัสขันธ์, สามชัย, หนองกุงศรี, ห้วยผึ้ง และห้วยเม็ก

advertisements

จังหวัดกาฬสินธุ์

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ กาฬสินธุ์

ที่ทำการ

หมายเหตุ

กมลาไสย 46130 ไปรษณีย์กมลาไสย
กุฉินารายณ์ 46110 ไปรษณีย์กุฉินารายณ์
เขาวง 46160 ไปรษณีย์เขาวง
คำม่วง 46180 ไปรษณีย์คำม่วง
ฆ้องชัย 46130 ไปรษณีย์กมลาไสย
ดอนจาน 46000 ไปรษณีย์กาฬสินธุ์
ท่าคันโท 46190 ไปรษณีย์ท่าคันโท
นาคู 46160 ไปรษณีย์เขาวง
นามน 46230 ไปรษณีย์นามน
เมือง 46000 ไปรษณีย์กาฬสินธุ์
ยางตลาด 46120 ไปรษณีย์ยางตลาด
ร่องคำ 46210 ไปรษณีย์ร่องคำ
สมเด็จ 46150 ไปรษณีย์สมเด็จ
สหัสขันธ์ 46140 ไปรษณีย์สหัสขันธ์
สามชัย 46180 ไปรษณีย์คำม่วง
หนองกุงศรี 46220 ไปรษณีย์หนองกุงศรี
ห้วยผึ้ง 46240 ไปรษณีย์ห้วยผึ้ง
ห้วยเม็ก 46170 ไปรษณีย์ห้วยเม็ก

More info : จังหวัดกาฬสินธุ์

แสดงความคิดเห็น

No Comments