รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา ?

รวมรหัสไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา ?

A : รหัสไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา ของทั้ง 11 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดฉะเชิงเทรามีอำเภอดังนี้ คลองเขื่อน, ท่าตะเกียบ, บางคล้า, บางน้ำเปรี้ยว, บางปะกง, บ้านโพธิ์, แปลงยาว, พนมสารคาม, เมือง, ราชสาส์น และสนามชัยเขต

advertisements

จังหวัดฉะเชิงเทรา

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ ฉะเชิงเทรา

ที่ทำการ

หมายเหตุ

คลองเขื่อน 24000 ไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา
คลองเขื่อน 24110 ไปรษณีย์บางคล้า  เฉพาะ ต.บางตลาด
ท่าตะเกียบ 24160 ไปรษณีย์สนามชัยเขต
บางคล้า 24110 ไปรษณีย์บางคล้า
บางน้ำเปรี้ยว 24000 ไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา  เฉพาะ ต.ศาลาแดง
บางน้ำเปรี้ยว 24150 ไปรษณีย์บางน้ำเปรี้ยว
บางน้ำเปรี้ยว 24170 ไปรษณีย์ดอนฉิมพลี  เฉพาะ ต.ดอนเกาะกา, ต.ดอนฉิมพลี, ต.บึงน้ำรักษ์
บางปะกง 24130 ไปรษณีย์บางปะกง
บางปะกง 24180 ไปรษณีย์บางวัว  เฉพาะ ต.บางวัว, ต.บางสมัคร, ต.บางเกลือ, ต.หอมศีล, ต.พิมพา
บ้านโพธิ์ 24140 ไปรษณีย์บ้านโพธิ์
แปลงยาว 24190 ไปรษณีย์แปลงยาว
พนมสารคาม 24120 ไปรษณีย์พนมสารคาม
เมือง 24000 ไปรษณีย์ฉะเชิงเทรา
ราชสาส์น 24120 ไปรษณีย์พนมสารคาม
สนามชัยเขต 24160 ไปรษณีย์สนามชัยเขต

More info : จังหวัดฉะเชิงเทรา

แสดงความคิดเห็น

No Comments