รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์ชัยภูมิ ?

รวมรหัสไปรษณีย์ชัยภูมิ ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์ชัยภูมิ ?

A : รหัสไปรษณีย์ชัยภูมิ ของทั้ง 16 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดชัยภูมิมีอำเภอดังนี้ เกษตรสมบูรณ์, แก้งคร้อ, คอนสวรรค์, คอนสาร, จัตุรัส, ซับใหญ่, เทพสถิต, เนินสง่า, บ้านเขว้า, บ้านแท่น, บำเหน็จณรงค์, ภักดีชุมพล, ภูเขียว, เมือง, หนองบัวแดง และหนองบัวระเหว

advertisements

จังหวัดชัยภูมิ

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ ชัยภูมิ

ที่ทำการ

หมายเหตุ

เกษตรสมบูรณ์ 36000 ไปรษณีย์ชัยภูมิ  เฉพาะ ต.ซับสีทอง
เกษตรสมบูรณ์ 36120 ไปรษณีย์เกษตรสมบูรณ์
แก้งคร้อ 36150 ไปรษณีย์แก้งคร้อ
คอนสวรรค์ 36140 ไปรษณีย์คอนสวรรค์
คอนสาร 36180 ไปรษณีย์คอนสาร
จัตุรัส 36130 ไปรษณีย์จัตุรัส
จัตุรัส 36220 ไปรษณีย์หนองบัวโคก  เฉพาะ ต.หนองบัวโคก
ซับใหญ่ 36130 ไปรษณีย์จัตุรัส
เทพสถิต 36230 ไปรษณีย์เทพสถิต
เนินสง่า 36130 ไปรษณีย์จัตุรัส
บ้านเขว้า 36140 ไปรษณีย์บ้านเขว้า
บ้านแท่น 36190 ไปรษณีย์บ้านแท่น
บำเหน็จณรงค์ 36160 ไปรษณีย์บำเหน็จณรงค์
บำเหน็จณรงค์ 36220 ไปรษณีย์หนองบัวโคก  เฉพาะ ต.บ้านตาล, ต.หัวทะเล
ภักดีชุมพล 36260 ไปรษณีย์ภักดีชุมพล
ภูเขียว 36110 ไปรษณีย์ภูเขียว
เมือง 36000 ไปรษณีย์ชัยภูมิ
เมือง 36240 ไปรษณีย์หมื่นแผ้ว  เฉพาะ ต.บ้านค่าย, ต.หนองไผ่, ต.โนนสำราญ
หนองบัวแดง 36210 ไปรษณีย์หนองบัวแดง
หนองบัวระเหว 36250 ไปรษณีย์หนองบัวระเหว

More info : จังหวัดชัยภูมิ

แสดงความคิดเห็น

No Comments