รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์นครราชสีมา ?

รวมรหัสไปรษณีย์นครราชสีมา ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์นครราชสีมา ?

A : รหัสไปรษณีย์นครราชสีมา ของทั้ง 31 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดนครราชสีมามีอำเภอดังนี้ แก้งสนามนาง, ขามทะเลสอ, ขามสะแกแสง, คง, ครบุรี, จักราช, เฉลิมพระเกียรติ, ชุมพวง, โชคชัย, ด่านขุนทด, เทพารักษ์, โนนแดง, โนนไทย, โนนสูง, บัวลาย, บัวใหญ่, บ้านเหลื่อม, ประทาย, ปักธงชัย, ปากช่อง, พระทองคำ, พิมาย, เมือง, เมืองยาง, ลำทะเมนชัย, วังน้ำเขียว, สีคิ้ว, สูงเนิน, เสิงสาง, หนองบุญมาก และห้วยแถลง

advertisements

จังหวัดนครราชสีมา

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ นครราชสีมา

ที่ทำการ

หมายเหตุ

แก้งสนามนาง 30440 ไปรษณีย์แก้งสนามนาง
ขามทะเลสอ 30280 ไปรษณีย์ขามทะเลสอ
ขามสะแกแสง 30290 ไปรษณีย์ขามสะแกแสง
คง 30260 ไปรษณีย์คง
ครบุรี 30250 ไปรษณีย์ครบุรี
จักราช 30230 ไปรษณีย์จักราช
เฉลิมพระเกียรติ 30000 ไปรษณีย์นครราชสีมา เฉพาะ ต.หนองงูเหลือม
เฉลิมพระเกียรติ 30230 ไปรษณีย์จักราช
ชุมพวง 30270 ไปรษณีย์ชุมพวง
โชคชัย 30190 ไปรษณีย์โชคชัย
ด่านขุนทด 30210 ไปรษณีย์ด่านขุนทด
ด่านขุนทด 36220 ไปรษณีย์หนองบัวโคก จ.ชัยภูมิ  เฉพาะ ต.บ้านแปรง, ต.หนองไทร
เทพารักษ์ 30210 ไปรษณีย์ด่านขุนทด
โนนแดง 30360 ไปรษณีย์โนนแดง
โนนไทย 30220 ไปรษณีย์โนนไทย
โนนสูง 30160 ไปรษณีย์โนนสูง
โนนสูง 30420 ไปรษณีย์ตลาดแค  เฉพาะ ต.ธารปราสาท
บัวลาย 30120 ไปรษณีย์บัวใหญ่
บัวใหญ่ 30120 ไปรษณีย์บัวใหญ่
บ้านเหลื่อม 30350 ไปรษณีย์บ้านเหลื่อม
ประทาย 30180 ไปรษณีย์ประทาย
ปักธงชัย 30150 ไปรษณีย์ปักธงชัย
ปากช่อง 30130 ไปรษณีย์ปากช่อง
ปากช่อง 30320 ไปรษณีย์กลางดง  เฉพาะ ต.กลางดง, ต.พญาเย็น
พระทองคำ 30220 ไปรษณีย์โนนไทย
พิมาย 30110 ไปรษณีย์พิมาย
เมือง 30000 ไปรษณีย์นครราชสีมา
เมือง 30280 ไปรษณีย์ขามทะเลสอ  เฉพาะ ต.โคกกรวด
เมือง 30310 ไปรษณีย์จอหอ  เฉพาะ ต.โคกสูง, ต.จอหอ, ต.บ้านโพธิ์, ต.ตลาด, ต.หนองไข่น้ำ
เมืองยาง 30270 ไปรษณีย์ชุมพวง
ลำทะเมนชัย 30270 ไปรษณีย์ชุมพวง
วังน้ำเขียว 30150 ไปรษณีย์ปักธงชัย  เฉพาะ ต.ระเริง
วังน้ำเขียว 30370 ไปรษณีย์วังน้ำเขียว
สีคิ้ว 30140 ไปรษณีย์สีคิ้ว
สีคิ้ว 30340 ไปรษณีย์คลองไผ่  เฉพาะ ต.ลาดบัวขาว, ต.คลองไผ่
สีดา 30430 ไปรษณีย์สีดา
สูงเนิน 30170 ไปรษณีย์สูงเนิน
สูงเนิน 30380 ไปรษณีย์กุดจิก  เฉพาะ ต.กุดจิก, ต.นากลาง, ต.หนองตะไก้
เสิงสาง 30330 ไปรษณีย์เสิงสาง
หนองบุญมาก 30410 ไปรษณีย์หนองบุญมาก
ห้วยแถลง 30240 ไปรษณีย์ห้วยแถลง

More info : จังหวัดนครราชสีมา

แสดงความคิดเห็น

No Comments