รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์นครศรีธรรมราช ?

รวมรหัสไปรษณีย์นครศรีธรรมราช ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์นครศรีธรรมราช ?

A : รหัสไปรษณีย์นครศรีธรรมราช ของทั้ง 23 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดนครศรีธรรมราชมีอำเภอดังนี้ ขนอม, จุฬาภรณ์, ฉวาง, เฉลิมพระเกียรติ, ชะอวด, ช้างกลาง, เชียรใหญ่, ถ้ำพรรณรา, ท่าศาลา, ทุ่งสง, ทุ่งใหญ่, นบพิตำ, นาบอน, บางขัน, ปากพนัง, พรหมคีรี, พระพรหม, พิปูน, เมือง, ร่อนพิบูลย์, ลานสกา, สิชล และหัวไทร

advertisements

จังหวัดนครศรีธรรมราช

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ นครศรีธรรมราช

ที่ทำการ

หมายเหตุ

ขนอม 80210 ไปรษณีย์ขนอม
จุฬาภรณ์ 80130 ไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์
จุฬาภรณ์ 80180 ไปรษณีย์ชะอวด เฉพาะ ต.บ้านชะอวด, ต.บ้านควนมุด
ฉวาง 80150 ไปรษณีย์ฉวาง
ฉวาง 80250 ไปรษณีย์คลองจันดี เฉพาะ ต.ละอาย, ต.จันดี, ต.ฉวาง ม.8
ฉวาง 80260 ไปรษณีย์ทานพอ เฉพาะ ต.กะเบียด, ต.ห้วยปริก, ต.นาเขลียง, ต.นากะชะ ม.3-6, ต.นาแว ม.1-6, ม.8-11, ต.ไม้เรียง ม.1-3, ม.5, ม.8-10
เฉลิมพระเกียรติ 80190 ไปรษณีย์เชียรใหญ่
เฉลิมพระเกียรติ 80290 ไปรษณีย์ชะเมา เฉพาะ ต.ดอนตรอ, ต.ทางพูน ม.1-2, ม.6
เฉลิมพระเกียรติ 80350 ไปรษณีย์ไม้หลา  เฉพาะ ต.ทางพูน ม.3-4
ชะอวด 80180 ไปรษณีย์ชะอวด
ช้างกลาง 80220 ไปรษณีย์นาบอน  เฉพาะ ต.ช้างกลาง ม.8, ม.16
ช้างกลาง 80250 ไปรษณีย์คลองจันดี
เชียรใหญ่ 80190 ไปรษณีย์เชียรใหญ่
ถ้ำพรรณรา 80260 ไปรษณีย์ทานพอ
ท่าศาลา 80160 ไปรษณีย์ท่าศาลา
ทุ่งสง 80110 ไปรษณีย์ทุ่งสง
ทุ่งสง 80310 ไปรษณีย์บ้านพูน เฉพาะ ต.กะปาง, ต.เขาโร ม.5, ต.ที่วัง ม.3-4, ม.11
ทุ่งใหญ่ 80240 ไปรษณีย์ทุ่งใหญ่
นบพิตำ 80160 ไปรษณีย์ท่าศาลา
นาบอน 80220 ไปรษณีย์นาบอน
นาบอน 80250 ไปรษณีย์คลองจันดี  เฉพาะ ต.แก้วแสน ม.3-4
บางขัน 80230 ไปรษณีย์บางขัน
ปากพนัง 80140 ไปรษณีย์ปากพนัง
ปากพนัง 80330 ไปรษณีย์บางจาก  เฉพาะ ต.คลองน้อย, ต.ชะเมา, ต.เกาะทวด
พรหมคีรี 80320 ไปรษณีย์พรหมคีรี
พระพรหม 80000 ไปรษณีย์นครศรีธรรมราช
พิปูน 80270 ไปรษณีย์พิปูน
เมือง 80000 ไปรษณีย์นครศรีธรรมราช
เมือง 80280 ไปรษณีย์เขามหาชัย  เฉพาะ ต.กำแพงเซา, ต.ท่างิ้ว, ต.นาทราย
เมือง 80290 ไปรษณีย์ชะเมา  เฉพาะ ต.ท่าเรือ ม.2-6, ม.8, ม.14-17
เมือง 80330 ไปรษณีย์บางจาก  เฉพาะ ต.บางจาก
ร่อนพิบูลย์ 80130 ไปรษณีย์ร่อนพิบูลย์
ร่อนพิบูลย์ 80350 ไปรษณีย์ไม้หลา  เฉพาะ ต.เสาธง, ต.หินตก
ลานสกา 80230 ไปรษณีย์ลานสกา
สิชล 80120 ไปรษณีย์สิชล
สิชล 80340 ไปรษณีย์เสาเภา  เฉพาะ ต.เสาเภา, ต.เทพราช
หัวไทร 80170 ไปรษณีย์หัวไทร

More info : จังหวัดนครศรีธรรมราช

แสดงความคิดเห็น

No Comments