รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์นครสวรรค์ ?

รวมรหัสไปรษณีย์นครสวรรค์ ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์นครสวรรค์ ?

A : รหัสไปรษณีย์นครสวรรค์ ของทั้ง 15 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดนครสวรรค์มีอำเภอดังนี้ เก้าเลี้ยว, โกรกพระ, ชุมตาบง, ชุมแสง, ตากฟ้า, ตาคลี, ท่าตะโก, บรรพตพิสัย, พยุหะคีรี, ไพศาลี, เมือง, แม่เปิน, แม่วงก์, ลาดยาว และหนองบัว

advertisements

จังหวัดนครสวรรค์

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ นครสวรรค์

ที่ทำการ

หมายเหตุ

เก้าเลี้ยว 60230 ไปรษณีย์เก้าเลี้ยว
โกรกพระ 60170 ไปรษณีย์โกรกพระ
ชุมตาบง 60150 ไปรษณีย์ลาดยาว
ชุมแสง 60120 ไปรษณีย์ชุมแสง
ชุมแสง 60250 ไปรษณีย์ทับกฤช  เฉพาะ ต.ทับกฤช, ต.ทับกฤชใต้, ต.พันลาน
ตากฟ้า 60190 ไปรษณีย์ตากฟ้า
ตาคลี 60140 ไปรษณีย์ตาคลี
ตาคลี 60210 ไปรษณีย์ช่องแค  เฉพาะ ต.ช่องแค, ต.สร้อยทอง, ต.ห้วยหอม, ต.พรหมนิมิต
ตาคลี 60260 ไปรษณีย์จันเสน  เฉพาะ ต.จันเสน, ต.ลาดทิพรส
ท่าตะโก 60160 ไปรษณีย์ท่าตะโก
บรรพตพิสัย 60180 ไปรษณีย์บรรพตพิสัย
พยุหะคีรี 60130 ไปรษณีย์พยุหะคีรี
ไพศาลี 60220 ไปรษณีย์ไพศาลี
เมือง 60000 ไปรษณีย์นครสวรรค์
เมือง 60240 ไปรษณีย์หนองเบน  เฉพาะ ต.หนองกระโดน, ต.หนองกรด
แม่เปิน 60150 ไปรษณีย์ลาดยาว
แม่วงก์ 60150 ไปรษณีย์ลาดยาว
ลาดยาว 60150 ไปรษณีย์ลาดยาว
หนองบัว 60110 ไปรษณีย์หนองบัว

More info : จังหวัดนครสวรรค์

แสดงความคิดเห็น

No Comments