รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์นราธิวาส ?

รวมรหัสไปรษณีย์นราธิวาส ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์นราธิวาส ?

A : รหัสไปรษณีย์นราธิวาส ของทั้ง 13 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดนราธิวาสมีอำเภอดังนี้ จะแนะ, เจาะไอร้อง, ตากใบ, บาเจาะ, เมือง, ยี่งอ, ระแงะ, รือเสาะ, แว้ง, ศรีสาคร, สุคิริน, สุไหงโกลก และสุไหงปาดี

advertisements

จังหวัดนราธิวาส

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ นราธิวาส

ที่ทำการ

หมายเหตุ

จะแนะ 96220 ไปรษณีย์ดุซงญอ
เจาะไอร้อง 96130 ไปรษณีย์ตันหยงมัส
ตากใบ 96110 ไปรษณีย์ตากใบ
บาเจาะ 96170 ไปรษณีย์บาเจาะ
เมือง 96000 ไปรษณีย์นราธิวาส
ยี่งอ 96180 ไปรษณีย์ยี่งอ
ระแงะ 96130 ไปรษณีย์ตันหยงมัส
ระแงะ 96220 ไปรษณีย์ดุซงญอ  เฉพาะ ต.บองอ
รือเสาะ 96150 ไปรษณีย์รือเสาะ
แว้ง 96160 ไปรษณีย์แว้ง
ศรีสาคร 96210 ไปรษณีย์ศรีสาคร
สุคิริน 96190 ไปรษณีย์สุคิริน
สุไหงโกลก 96120 ไปรษณีย์สุไหงโกลก
สุไหงปาดี 96140 ไปรษณีย์สุไหงปาดี

More info : จังหวัดนราธิวาส

แสดงความคิดเห็น

No Comments