รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์ปัตตานี ?

รวมรหัสไปรษณีย์ปัตตานี ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์ปัตตานี ?

A : รหัสไปรษณีย์ปัตตานี ของทั้ง 12 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดปัตตานีมีอำเภอดังนี้ กะพ้อ, โคกโพธิ์, ทุ่งยางแดง, ปะนาเระ, มายอ, เมือง, แม่ลาน, ไม้แก่น, ยะรัง, ยะหริ่ง, สายบุรี และหนองจิก

advertisements

จังหวัดปัตตานี

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ ปัตตานี

ที่ทำการ

หมายเหตุ

กะพ้อ 94230 ไปรษณีย์กะพ้อ
โคกโพธิ์ 94120 ไปรษณีย์โคกโพธิ์
โคกโพธิ์ 94180 ไปรษณีย์นาประดู่ เฉพาะ ต.นาประดู่, ต.ทุ่งพลา, ต.ปากล่อ, ต.ควนโนรี
ทุ่งยางแดง 94140 ไปรษณีย์มายอ
ปะนาเระ 94130 ไปรษณีย์ปะนาเระ  เฉพาะ ต.ท่าตะคร้อ, ต.วังศาลา ม.3, ม.6
ปะนาเระ 94190 ไปรษณีย์ปาลัส เฉพาะ ต.ควน, ต.ดอน ม.1-2
มายอ 94140 ไปรษณีย์มายอ
มายอ 94190 ไปรษณีย์ปาลัส เฉพาะ ต.ลางา, ต.กระหวะ ม.1-4
เมือง 94000 ไปรษณีย์ปัตตานี
แม่ลาน 94180 ไปรษณีย์นาประดู่
ไม้แก่น 94220 ไปรษณีย์ไม้แก่น
ยะรัง 94160 ไปรษณีย์ยะรัง
ยะหริ่ง 94150 ไปรษณีย์ยะหริ่ง
ยะหริ่ง 94190 ไปรษณีย์ปาลัส  เฉพาะ ต.ตันหยงจึงงา, ต.บาโลย
สายบุรี 94110 ไปรษณีย์สายบุรี
สายบุรี 94190 ไปรษณีย์ปาลัส  เฉพาะ ต.ทุ่งคล้า
หนองจิก 94170 ไปรษณีย์หนองจิก

More info : จังหวัดปัตตานี

แสดงความคิดเห็น

No Comments