รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา ?

รวมรหัสไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา ?

A : รหัสไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา ของทั้ง 16 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดพระนครศรีอยุธยามีอำเภอดังนี้ ท่าเรือ, นครหลวง, บางซ้าย, บางไทร, บางบาล, บางปะหัน, บางปะอิน, บ้านแพรก, ผักไห่, พระนครศรีอยุธยา, ภาชี, มหาราช, ลาดบัวหลวง, วังน้อย, เสนา และอุทัย

advertisements

จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ พระนครศรีอยุธยา

ที่ทำการ

หมายเหตุ

ท่าเรือ 13130 ไปรษณีย์ท่าเรือ
ท่าเรือ 18270 ไปรษณีย์ท่าลาน จ.สระบุรี  เฉพาะ ต.ท่าหลวง ม.1-5, ม.7-10
นครหลวง 13260 ไปรษณีย์นครหลวง
บางซ้าย 13270 ไปรษณีย์บางซ้าย
บางไทร 13190 ไปรษณีย์บางไทร
บางไทร 13290 ไปรษณีย์ศูนย์ศิลปาชีพบางไทร  เฉพาะ ต.ราชคราม, ต.ช้างใหญ่, ต.โพแตง, ต.เชียงรากน้อย
บางบาล 13250 ไปรษณีย์บางบาล
บางปะหัน 13220 ไปรษณีย์บางปะหัน
บางปะอิน 13160 ไปรษณีย์บางปะอิน
บางปะอิน 13170 ไปรษณีย์วังน้อย  เฉพาะ ต.บ้านสร้าง
บางปะอิน 13180 ไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์  เฉพาะ ต.เชียงรากน้อย
บ้านแพรก 13240 ไปรษณีย์บ้านแพรก
ผักไห่ 13120 ไปรษณีย์ผักไห่
ผักไห่ 13280 ไปรษณีย์ลาดชะโด  เฉพาะ ต.จักราช, ต.ดอนลาน, ต.ลำตะเคียน, ต.หนองน้ำใหญ่, ต.นาคู
พระนครศรีอยุธยา 13000 ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา
ภาชี 13140 ไปรษณีย์ภาชี
ภาชี 18250 ไปรษณีย์คชสิทธิ์ จ.สระบุรี  เฉพาะ ต.ระโสม ม.5
มหาราช 13150 ไปรษณีย์มหาราช
ลาดบัวหลวง 13230 ไปรษณีย์ลาดบัวหลวง
วังน้อย 13170 ไปรษณีย์วังน้อย
วังน้อย 13180 ไปรษณีย์ประตูน้ำพระอินทร์  เฉพาะ ต.พะยอม ม.5
เสนา 13110 ไปรษณีย์เสนา
อุทัย 13000 ไปรษณีย์พระนครศรีอยุธยา  เฉพาะ ต.ธนู ม.1, ม.2 บ้านเลขที่ 1-29, ต.ข้าวเม่า ม.2
อุทัย 13210 ไปรษณีย์อุทัย

More info : จังหวัดพระนครศรีอยุธยา

แสดงความคิดเห็น

No Comments