รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์พังงา ?

รวมรหัสไปรษณีย์พังงา ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์พังงา ?

A : รหัสไปรษณีย์พังงา ของทั้ง 8 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดพังงามีอำเภอดังนี้ กะปง, เกาะยาว, คุระบุรี, ตะกั่วทุ่ง, ตะกั่วป่า, ทับปุด, ท้ายเหมือง และเมือง

advertisements

จังหวัดพังงา

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ พังงา

ที่ทำการ

หมายเหตุ

กะปง 82170 ไปรษณีย์กะปง
เกาะยาว 82160 ไปรษณีย์เกาะยาว
เกาะยาว 83000 ไปรษณีย์ภูเก็ต จ.ภูเก็ต เฉพาะ ต.พรุใน
คุระบุรี 82150 ไปรษณีย์คุระบุรี
ตะกั่วทุ่ง 82130 ไปรษณีย์ตะกั่วทุ่ง
ตะกั่วทุ่ง 82140 ไปรษณีย์โคกกลอย เฉพาะ ต.โคกกลอย, ต.หล่อยูง
ตะกั่วป่า 82110 ไปรษณีย์ตะกั่วป่า
ตะกั่วป่า 82190 ไปรษณีย์บางม่วง เฉพาะ ต.คึกคัก, ต.เกาะคอเขา, ต.บางม่วง ม.2-8, ม.1 ยกเว้นบ้านเลขที่ 22-22/…, 24-24/…, 34-34/…, 35-35/…, 46-46/…, 52-52/…, 55, 58-58/…, 59-59/…
ทับปุด 82180 ไปรษณีย์ทับปุด
ท้ายเหมือง 82120 ไปรษณีย์ท้ายเหมือง
ท้ายเหมือง 82210 ไปรษณีย์ลำแก่น เฉพาะ ต.ลำแก่น ม.1-3, ม.5-6
เมือง 82000 ไปรษณีย์พังงา

More info : จังหวัดพังงา

แสดงความคิดเห็น

No Comments