รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์พัทลุง ?

รวมรหัสไปรษณีย์พัทลุง ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์พัทลุง ?

A : รหัสไปรษณีย์พัทลุง ของทั้ง 11 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดพัทลุงมีอำเภอดังนี้ กงหรา, เขาชัยสน, ควนขนุน, ตะโหมด, บางแก้ว, ปากพะยูน, ป่าบอน, ป่าพะยอม, เมือง, ศรีนครินทร์ และศรีบรรพต

advertisements

จังหวัดพัทลุง

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ พัทลุง

ที่ทำการ

หมายเหตุ

กงหรา 93000 ไปรษณีย์พัทลุง  เฉพาะ ต.ชะรัด, ต.สมหวัง
กงหรา 93180 ไปรษณีย์กงหรา
เขาชัยสน 93130 ไปรษณีย์เขาชัยสน  เฉพาะ ต.ท่าล้อ ม.1-2
ควนขนุน 93110 ไปรษณีย์ควนขนุน
ควนขนุน 93150 ไปรษณีย์ปากคลอง เฉพาะ ต.ทะเลน้อย, ต.พนางตุง, ต.มะกอกเหนือ
ตะโหมด 93160 ไปรษณีย์แม่ขรี
บางแก้ว 93140 ไปรษณีย์บางแก้ว
บางแก้ว 93160 ไปรษณีย์แม่ขรี เฉพาะ ต.โคกสัก ม.4, ม.7-8, ม.10, ม.13
ปากพะยูน 93120 ไปรษณีย์ปากพะยูน
ป่าบอน 93170 ไปรษณีย์ป่าบอน
ป่าพะยอม 93110 ไปรษณีย์ควนขนุน
เมือง 93000 ไปรษณีย์พัทลุง
ศรีนครินทร์ 93000 ไปรษณีย์พัทลุง
ศรีบรรพต 93190 ไปรษณีย์ศรีบรรพต

More info : จังหวัดพัทลุง

แสดงความคิดเห็น

No Comments