รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์พิษณุโลก ?

รวมรหัสไปรษณีย์พิษณุโลก ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์พิษณุโลก ?

A : รหัสไปรษณีย์พิษณุโลก ของทั้ง 9 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดพิษณุโลกมีอำเภอดังนี้ ชาติตระการ, นครไทย, เนินมะปราง, บางกระทุ่ม, บางระกำ, พรหมพิราม, เมือง, วังทอง และวัดโบสถ์

advertisements

จังหวัดพิษณุโลก

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ พิษณุโลก

ที่ทำการ

หมายเหตุ

ชาติตระการ 65170 ไปรษณีย์ชาติตระการ
นครไทย 65120 ไปรษณีย์นครไทย
เนินมะปราง 65190 ไปรษณีย์เนินมะปราง
บางกระทุ่ม 65110 ไปรษณีย์บางกระทุ่ม
บางกระทุ่ม 65210 ไปรษณีย์เนินกุ่ม  เฉพาะ ต.เนินกุ่ม, ต.วัดตายม
บางระกำ 65140 ไปรษณีย์บางระกำ
บางระกำ 65240 ไปรษณีย์ชุมแสงสงคราม  เฉพาะ ต.คุยม่วง และ ต.ชุมแสงสงคราม
พรหมพิราม 65150 ไปรษณีย์พรหมพิราม
พรหมพิราม 65180 ไปรษณีย์หนองตม เฉพาะ ต.ตลุกเทียม, ต.มะต้อง, ต.ศรีภิรมย์, ต.วงฆ้อง, ต.ดงประคำ
เมือง 65000 ไปรษณีย์พิษณุโลก
เมือง 65230 ไปรษณีย์วัดพริก  เฉพาะ ต.วัดพริก, ต.วังน้ำคู้, ต.งิ้วงาม
วังทอง 65130 ไปรษณีย์วังทอง
วังทอง 65220 ไปรษณีย์แก่งโสภา  เฉพาะ ต.แก่งโสภา, ต.บ้านกลาง
วัดโบสถ์ 65160 ไปรษณีย์วัดโบสถ์

More info : จังหวัดพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น

No Comments