รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์ยโสธร ?

รวมรหัสไปรษณีย์ยโสธร ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์ยโสธร ?

A : รหัสไปรษณีย์ยโสธร ของทั้ง 9 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดยโสธรมีอำเภอดังนี้ กุดชุม, ค้อวัง, คำเขื่อนแก้ว, ทรายมูล, ไทยเจริญ, ป่าติ้ว, มหาชนะชัย, เมือง และเลิงนกทา

advertisements

จังหวัดยโสธร

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ ยโสธร

ที่ทำการ

หมายเหตุ

กุดชุม 35140 ไปรษณีย์กุดชุม
ค้อวัง 35160 ไปรษณีย์ค้อวัง
คำเขื่อนแก้ว 35110 ไปรษณีย์คำเขื่อนแก้ว
คำเขื่อนแก้ว 35180 ไปรษณีย์ดงแคนใหญ่  เฉพาะ ต.ดงแคนใหญ่, ต.แคนน้อย, ต.นาคำ, ต.นาแก
ทรายมูล 35170 ไปรษณีย์ทรายมูล
ไทยเจริญ 35120 ไปรษณีย์เลิงนกทา
ป่าติ้ว 35150 ไปรษณีย์ป่าติ้ว
มหาชนะชัย 35130 ไปรษณีย์มหาชนะชัย
เมือง 35000 ไปรษณีย์ยโสธร
เลิงนกทา 35120 ไปรษณีย์เลิงนกทา

More info : จังหวัดยโสธร

แสดงความคิดเห็น

No Comments