รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์ร้อยเอ็ด ?

รวมรหัสไปรษณีย์ร้อยเอ็ด ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์ร้อยเอ็ด ?

A : รหัสไปรษณีย์ร้อยเอ็ด ของทั้ง 20 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดร้อยเอ็ดมีอำเภอดังนี้ เกษตรวิสัย, จตุรพักตรพิมาน, จังหาร, เชียงขวัญ, ทุ่งเขาหลวง, ธวัชบุรี, ปทุมรัตต์, พนมไพร, โพธิ์ชัย, โพนทราย, โพนทอง, เมยวดี, เมือง, เมืองสรวง, ศรีสมเด็จ, สุวรรณภูมิ, เสลภูมิ, หนองพอก, หนองฮี และอาจสามารถ

advertisements

จังหวัดร้อยเอ็ด

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ ร้อยเอ็ด

ที่ทำการ

หมายเหตุ

เกษตรวิสัย 45150 ไปรษณีย์เกษตรวิสัย
จตุรพักตรพิมาน 45180 ไปรษณีย์จตุรพักตรพิมาน
จังหาร 45000 ไปรษณีย์ร้อยเอ็ด
เชียงขวัญ 45000 ไปรษณีย์ร้อยเอ็ด
เชียงขวัญ 45170 ไปรษณีย์ธวัชบุรี
ทุ่งเขาหลวง 45170 ไปรษณีย์ธวัชบุรี
ธวัชบุรี 45170 ไปรษณีย์ธวัชบุรี
ปทุมรัตต์ 45190 ไปรษณีย์ปทุมรัตต์
พนมไพร 45140 ไปรษณีย์พนมไพร
โพธิ์ชัย 45230 ไปรษณีย์โพธิ์ชัย
โพนทราย 45240 ไปรษณีย์โพนทราย
โพนทอง 45110 ไปรษณีย์โพนทอง
เมยวดี 45250 ไปรษณีย์เมยวดี
เมือง 45000 ไปรษณีย์ร้อยเอ็ด
เมืองสรวง 45220 ไปรษณีย์เมืองสรวง
ศรีสมเด็จ 45000 ไปรษณีย์ร้อยเอ็ด
ศรีสมเด็จ 45280 ไปรษณีย์โสกเชือก  เฉพาะ ต.สวนจิก, ต.โพธิ์สัย
สุวรรณภูมิ 45130 ไปรษณีย์สุวรรณภูมิ
เสลภูมิ 45120 ไปรษณีย์เสลภูมิ
หนองพอก 45210 ไปรษณีย์หนองพอก
หนองฮี 45140 ไปรษณีย์พนมไพร
อาจสามารถ 45160 ไปรษณีย์อาจสามารถ

More info : จังหวัดร้อยเอ็ด

แสดงความคิดเห็น

No Comments