รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์ลำปาง ?

รวมรหัสไปรษณีย์ลำปาง ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์ลำปาง ?

A : รหัสไปรษณีย์ลำปาง ของทั้ง 13 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดลำปางมีอำเภอดังนี้ เกาะคา, งาว, แจ้ห่ม, เถิน, เมือง, เมืองปาน, แม่ทะ, แม่พริก, แม่เมาะ, วังเหนือ, สบปราบ, เสริมงาม และห้างฉัตร

advertisements

จังหวัดลำปาง

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ ลำปาง

ที่ทำการ

หมายเหตุ

เกาะคา 52130 ไปรษณีย์เกาะคา
งาว 52110 ไปรษณีย์งาว
แจ้ห่ม 52120 ไปรษณีย์แจ้ห่ม
เถิน 52160 ไปรษณีย์เถิน
เถิน 52230 ไปรษณีย์แม่วะ  เฉพาะ ต.แม่วะ
เมือง 52000 ไปรษณีย์ลำปาง
เมือง 52110 ไปรษณีย์สบตุ๋ย  เฉพาะ ต.สบตุ๋ย, ต.สวนดอก, ต.ชมพู, ต.ปงแสนทอง, ต.บ่อแฮ้ว, ต.บ้านเป้า, ต.บ้านเอื้อม, ต.บ้านค่า
เมือง 52220 ไปรษณีย์แม่เมาะ  เฉพาะ ต.พระบาท ม.4
เมืองปาน 52240 ไปรษณีย์เมืองปาน
แม่ทะ 52150 ไปรษณีย์แม่ทะ
แม่ทะ 52220 ไปรษณีย์แม่เมาะ  เฉพาะ ต.แม่ทะ ม.6
แม่พริก 52180 ไปรษณีย์แม่พริก
แม่พริก 52230 ไปรษณีย์แม่วะ
แม่เมาะ 52000 ไปรษณีย์ลำปาง
แม่เมาะ 52220 ไปรษณีย์แม่เมาะ
วังเหนือ 52140 ไปรษณีย์วังเหนือ
สบปราบ 52170 ไปรษณีย์สบปราบ
เสริมงาม 52210 ไปรษณีย์เสริมงาม
ห้างฉัตร 52190 ไปรษณีย์ห้างฉัตร

More info : จังหวัดลำปาง

แสดงความคิดเห็น

No Comments