รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์ลำพูน ?

รวมรหัสไปรษณีย์ลำพูน ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์ลำพูน ?

A : รหัสไปรษณีย์ลำพูน ของทั้ง 8 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดลำพูนมีอำเภอดังนี้ ทุ่งหัวช้าง, บ้านธิ, บ้านโฮ่ง, ป่าซาง, เมือง, แม่ทา, ลี้ และเวียงหนองล่อง

advertisements

จังหวัดลำพูน

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ ลำพูน

ที่ทำการ

หมายเหตุ

ทุ่งหัวช้าง 51160 ไปรษณีย์ทุ่งหัวช้าง
บ้านธิ 51180 ไปรษณีย์บ้านธิ
บ้านโฮ่ง 51130 ไปรษณีย์บ้านโฮ่ง
ป่าซาง 51120 ไปรษณีย์ป่าซาง
เมือง 51000 ไปรษณีย์ลำพูน
เมือง 51150 ไปรษณีย์อุโมงค์  เฉพาะ ต.หนองช้างคืน, ต.อุโมงค์
แม่ทา 51140 ไปรษณีย์แม่ทา
แม่ทา 51170 ไปรษณีย์ทากาด  เฉพาะ ต.ทากาศ, ต.ทาขุมเงิน, ต.ทาทุ่งหลวง, ต.ทาแม่ลอบ
ลี้ 51110 ไปรษณีย์ลี้
เวียงหนองล่อง 51120 ไปรษณีย์ป่าซาง

More info : จังหวัดลำพูน

แสดงความคิดเห็น

No Comments