รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์สกลนคร ?

รวมรหัสไปรษณีย์สกลนคร ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์สกลนคร ?

A : รหัสไปรษณีย์สกลนคร ของทั้ง 18 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดสกลนครมีอำเภอดังนี้ กุดบาก, กุสุมาลย์, คำตากล้า, โคกศรีสุพรรณ, เจริญศิลป์, เต่างอย, นิคมน้ำอูน, บ้านม่วง, พรรณานิคม, พังโคน, โพนนาแก้ว, ภูพาน, เมือง, วานรนิวาส, วาริชภูมิ, สว่างแดนดิน, ส่องดาว และอากาศอำนวย

advertisements

จังหวัดสกลนคร

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ สกลนคร

ที่ทำการ

หมายเหตุ

กุดบาก 47180 ไปรษณีย์กุดบาก
กุสุมาลย์ 47210 ไปรษณีย์กุสุมาลย์
กุสุมาลย์ 47230 ไปรษณีย์ท่าแร่  เฉพาะ ต.อุ่มจาน, ต.นาเพียง
คำตากล้า 47250 ไปรษณีย์คำตากล้า
โคกศรีสุพรรณ 47280 ไปรษณีย์โคกศรีสุพรรณ
เจริญศิลป์ 47290 ไปรษณีย์เจริญศิลป์
เต่างอย 47260 ไปรษณีย์เต่างอย
นิคมน้ำอูน 47270 ไปรษณีย์นิคมน้ำอูน
บ้านม่วง 47140 ไปรษณีย์บ้านม่วง
พรรณานิคม 47130 ไปรษณีย์พรรณานิคม
พรรณานิคม 47220 ไปรษณีย์ดงมะไฟ  เฉพาะ ต.นาหัวบ่อ, ต.พอกน้อย
พังโคน 47160 ไปรษณีย์พังโคน
โพนนาแก้ว 47230 ไปรษณีย์ท่าแร่
ภูพาน 47180 ไปรษณีย์กุดบาก
เมือง 47000 ไปรษณีย์สกลนคร
เมือง 47220 ไปรษณีย์ดงมะไฟ  เฉพาะ ต.ขมิ้น, ต.หนองลาด
เมือง 47230 ไปรษณีย์ท่าแร่  เฉพาะ ต.ท่าแร่
วานรนิวาส 47120 ไปรษณีย์วานรนิวาส
วาริชภูมิ 47150 ไปรษณีย์วาริชภูมิ
สว่างแดนดิน 47110 ไปรษณีย์สว่างแดนดิน
สว่างแดนดิน 47240 ไปรษณีย์ดอนเขือง  เฉพาะ ต.แวง, ต.ตาลโกน, ต.ตาลเนิ้ง, ต.พันนา, ต.ธาตุทอง
ส่องดาว 47190 ไปรษณีย์ส่องดาว
อากาศอำนวย 47170 ไปรษณีย์อากาศอำนวย

More info : จังหวัดสกลนคร

แสดงความคิดเห็น

No Comments