รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์สงขลา ?

รวมรหัสไปรษณีย์สงขลา ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์สงขลา ?

A : รหัสไปรษณีย์สงขลา ของทั้ง 16 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดสงขลามีอำเภอดังนี้ กระแสสินธุ์, คลองหอยโข่ง, ควนเนียง, จะนะ, เทพา, นาทวี, นาหม่อม, บางกล่ำ, เมือง, ระโนด, รัตภูมิ, สทิงพระ, สะเดา, สะบ้าย้อย, สิงหนคร และหาดใหญ่

advertisements

จังหวัดสงขลา

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ สงขลา

ที่ทำการ

หมายเหตุ

กระแสสินธุ์ 90270 ไปรษณีย์กระแสสินธุ์
คลองหอยโข่ง 90115 ไปรษณีย์ท่าอากาศยานหาดใหญ่  เฉพาะ ต.คลองหลา, ต.โคกม่วง (ม.8 เฉพาะบ้านพักในกองบิน 56)
คลองหอยโข่ง 90230 ไปรษณีย์ทุ่งลุง  เฉพาะ ต.ท่าล้อ ม.1-2
ควนเนียง 90220 ไปรษณีย์ควนเนียง
จะนะ 90130 ไปรษณีย์จะนะ
เทพา 90150 ไปรษณีย์เทพา
เทพา 90260 ไปรษณีย์ลำไพล  เฉพาะ ต.วังใหญ่, ต.ลำไพล, ต.ท่าม่วง ม.2-4, ม.6-7, ม.10, ม.12
นาทวี 90160 ไปรษณีย์นาทวี
นาหม่อม 90310 ไปรษณีย์นาหม่อม
บางกล่ำ 90110 ไปรษณีย์หาดใหญ่
เมือง 90000 ไปรษณีย์สงขลา
เมือง 90100 ไปรษณีย์พะวง  เฉพาะ ต.พะวง, ต.เกาะยอ
ระโนด 90140 ไปรษณีย์ระโนด
รัตภูมิ 90180 ไปรษณีย์รัตภูมิ
รัตภูมิ 90220 ไปรษณีย์ควนเนียง  เฉพาะ ต.ควนรู ม.3-6, ม.8-9
สทิงพระ 90190 ไปรษณีย์สทิงพระ
สะเดา 90120 ไปรษณีย์สะเดา
สะเดา 90170 ไปรษณีย์คลองแงะ  เฉพาะ ต.พังลา, ต.ท่าโพธิ์, ต.เขามีเกียรติ
สะเดา 90240 ไปรษณีย์ปาดังเบซาร์  เฉพาะ ต.ทุ่งหมอ, ต.ปาดังเบซาร์
สะเดา 90320 ไปรษณีย์บ้านด่านนอก  เฉพาะ ต.สำนักขาม ม.1-2, ม.5-7
สะบ้าย้อย 90210 ไปรษณีย์สะบ้าย้อย
สิงหนคร 90280 ไปรษณีย์สิงหนคร
สิงหนคร 90330 ไปรษณีย์ม่วงงาม  เฉพาะ ต.ม่วงงาม, ต.ชะแล้, ต.บางเขียด, ต.ปากรอ, ต.ป่าขาด, ต.รำแดง, ต.วัดขนุน
หาดใหญ่ 90110 ไปรษณีย์หาดใหญ่
หาดใหญ่ 90230 ไปรษณีย์ทุ่งลุง  เฉพาะ ต.พะตง
หาดใหญ่ 90250 ไปรษณีย์บ้านพรุ  เฉพาะ ต.บ้านพรุ

More info : จังหวัดสงขลา

แสดงความคิดเห็น

No Comments