รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์สระแก้ว ?

รวมรหัสไปรษณีย์สระแก้ว ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์สระแก้ว ?

A : รหัสไปรษณีย์สระแก้ว ของทั้ง 9 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดสระแก้วมีอำเภอดังนี้ เขาฉกรรจ์, คลองหาด, โคกสูง, ตาพระยา, เมือง, วังน้ำเย็น, วังสมบูรณ์, วัฒนานคร และอรัญประเทศ

advertisements

จังหวัดสระแก้ว

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ สระแก้ว

ที่ทำการ

หมายเหตุ

เขาฉกรรจ์ 27000 ไปรษณีย์สระแก้ว
คลองหาด 27260 ไปรษณีย์คลองหาด
โคกสูง 27120 ไปรษณีย์อรัญประเทศ
โคกสูง 27180 ไปรษณีย์ตาพระยา เฉพาะ ต.หนองม่วง, ต.หนองแวง
ตาพระยา 27180 ไปรษณีย์ตาพระยา
เมือง 27000 ไปรษณีย์สระแก้ว
วังน้ำเย็น 27210 ไปรษณีย์วังน้ำเย็น
วังสมบูรณ์ 27210 ไปรษณีย์วังน้ำเย็น  เฉพาะ ต.วังใหม่ ม.2-4, ม.10 บ้านเลขที่ 56, 69/1, 74, 75, 92-94, 104, 105, 113-115, 126, 134-146
วังสมบูรณ์ 27250 ไปรษณีย์วังสมบูรณ์
วัฒนานคร 27160 ไปรษณีย์วัฒนานคร
อรัญประเทศ 27120 ไปรษณีย์อรัญประเทศ

More info : จังหวัดสระแก้ว

แสดงความคิดเห็น

No Comments