รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี ?

รวมรหัสไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี ?

A : รหัสไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี ของทั้ง 19 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีอำเภอดังนี้ กาญจนดิษฐ์, เกาะพะงัน, เกาะสมุย, คีรีรัฐนิคม, เคียนซา, ชัยบุรี, ไชยา, ดอนสัก, ท่าฉาง, ท่าชนะ, บ้านตาขุน, บ้านนาเดิม, บ้านนาสาร, พนม, พระแสง, พุนพิน, เมือง, วิภาวดี และเวียงสระ

advertisements

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ สุราษฎร์ธานี

ที่ทำการ

หมายเหตุ

กาญจนดิษฐ์ 84160 ไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์
กาญจนดิษฐ์ 84290 ไปรษณีย์ท่าทองใหม่  เฉพาะ ต.ท่าทองใหม่, ต.ทุ่งกง, ต.ทุ่งรัง
เกาะพะงัน 84280 ไปรษณีย์เกาะพะงัน
เกาะสมุย 84140 ไปรษณีย์เกาะสมุย
เกาะสมุย 84220 ไปรษณีย์ดอนสัก เฉพาะ ต.อ่างทอง ม.6 (เกาะพลวย)
เกาะสมุย 84310 ไปรษณีย์ละไม  เฉพาะ ต.มะเร็ต
เกาะสมุย 84320 ไปรษณีย์เฉวง  เฉพาะ ต.บ่อผุด
เกาะสมุย 84330 ไปรษณีย์แม่น้ำ  เฉพาะ ต.แม่น้ำ
คีรีรัฐนิคม 84180 ไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม
เคียนซา 84210 ไปรษณีย์พระแสง  เฉพาะ ต.พ่วงพรหมนคร
เคียนซา 84260 ไปรษณีย์เคียนซา
ชัยบุรี 84350 ไปรษณีย์ชัยบุรี
ไชยา 84110 ไปรษณีย์ไชยา
ดอนสัก 84160 ไปรษณีย์กาญจนดิษฐ์  เฉพาะ ต.ชลคราม
ดอนสัก 84220 ไปรษณีย์ดอนสัก
ดอนสัก 84340 ไปรษณีย์ปากแพรก  เฉพาะ ต.ปากแพรก
ท่าฉาง 84150 ไปรษณีย์ท่าฉาง
ท่าชนะ 84170 ไปรษณีย์ท่าชนะ
บ้านตาขุน 84230 ไปรษณีย์บ้านตาขุน
บ้านนาเดิม 84240 ไปรษณีย์บ้านนาเดิม
บ้านนาสาร 84120 ไปรษณีย์บ้านนาสาร
บ้านนาสาร 84240 ไปรษณีย์บ้านนาเดิม  เฉพาะ ต.ควนสุวรรณ ม.3, ม.5, ม.7
บ้านนาสาร 84270 ไปรษณีย์พรุพี  เฉพาะ ต.ควนศรี, ต.พรุพี
พนม 84250 ไปรษณีย์พนม
พระแสง 84210 ไปรษณีย์พระแสง
พุนพิน 84130 ไปรษณีย์พุนพิน
เมือง 84000 ไปรษณีย์สุราษฎร์ธานี
เมือง 84100 ไปรษณีย์ขุนทะเล  เฉพาะ ต.ขุนทะเล
วิภาวดี 84180 ไปรษณีย์คีรีรัฐนิคม
เวียงสระ 84190 ไปรษณีย์บ้านส้อง

More info : จังหวัดสุราษฎร์ธานี

แสดงความคิดเห็น

No Comments