รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์อุดรธานี ?

รวมรหัสไปรษณีย์อุดรธานี ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์อุดรธานี ?

A : รหัสไปรษณีย์อุดรธานี ของทั้ง 20 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดศรีสะเกษมีอำเภอดังนี้ กุดจับ, กุมภวาปี, กู่แก้ว, ไชยวาน, ทุ่งฝน, นายูง, น้ำโสม, โนนสะอาด, บ้านดุง, บ้านผือ, ประจักษ์ศิลปาคม, พิบูลย์รักษ์, เพ็ญ, เมือง, วังสามหมอ, ศรีธาตุ, สร้างคอม, หนองวัวซอ, หนองแสง และหนองหาน

advertisements

จังหวัดอุดรธานี

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ อุดรธานี

ที่ทำการ

หมายเหตุ

กุดจับ 41250 ไปรษณีย์กุดจับ
กุมภวาปี 41110 ไปรษณีย์กุมภวาปี
กุมภวาปี 41370 ไปรษณีย์พันดอน  เฉพาะ ต.พันดอน, ต.ผาสุก, ต.ปะโค, ต.เสอเพลอ
กู่แก้ว 41130 ไปรษณีย์หนองหาน
ไชยวาน 41290 ไปรษณีย์ไชยวาน
ทุ่งฝน 41310 ไปรษณีย์ทุ่งฝน
นายูง 41380 ไปรษณีย์นายูง
น้ำโสม 41210 ไปรษณีย์น้ำโสม
โนนสะอาด 41240 ไปรษณีย์โนนสะอาด
บ้านดุง 41190 ไปรษณีย์บ้านดุง
บ้านผือ 41160 ไปรษณีย์บ้านผือ
ประจักษ์ศิลปาคม 41110 ไปรษณีย์กุมภวาปี
พิบูลย์รักษ์ 41130 ไปรษณีย์หนองหาน
เพ็ญ 41150 ไปรษณีย์เพ็ญ
เมือง 41000 ไปรษณีย์อุดรธานี
เมือง 41330 ไปรษณีย์ค่ายรามสูร  เฉพาะ ต.โนนสูง, ต.หนองไผ่
วังสามหมอ 41280 ไปรษณีย์วังสามหมอ
ศรีธาตุ 41230 ไปรษณีย์ศรีธาตุ
สร้างคอม 41260 ไปรษณีย์สร้างคอม
หนองวัวซอ 41220 ไปรษณีย์หนองวัวซอ
หนองวัวซอ 41360 ไปรษณีย์หมากหญ้า  เฉพาะ ต.หนองวัวซอ, ต.หมากหญ้า, ต.น้ำพ่น, ต.หนองบัวบาน
หนองแสง 41340 ไปรษณีย์หนองแสง
หนองหาน 41330 ไปรษณีย์หนองหาน
หนองหาน 41320 ไปรษณีย์บ้านเชียง  เฉพาะ ต.บ้านเชียง, ต.บ้านยา, ต.หนองสระปลา

More info : จังหวัดอุดรธานี

แสดงความคิดเห็น

No Comments