รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์อุบลราชธานี ?

รวมรหัสไปรษณีย์อุบลราชธานี ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์อุบลราชธานี ?

A : รหัสไปรษณีย์อุบลราชธานี ของทั้ง 25 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดอุบลราชธานีมีอำเภอดังนี้ กุดข้าวปุ้น, เขมราฐ, เขื่องใน, โขงเจียม, ดอนมดแดง, เดชอุดม, ตระการพืชผล, ตาลสุม, ทุ่งศรีอุดม, นาจะหลวย, นาตาล, นาเยีย, น้ำขุ่น, น้ำยืน, บุณฑริก, พิบูลมังสาหาร, โพธิ์ไทร, ม่วงสามสิบ, เมือง, วารินชำราบ, ศรีเมืองใหม่, สว่างวีระวงศ์, สำโรง, สิรินธร และเหล่าเสือโก้ก

advertisements

จังหวัดอุบลราชธานี

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ อุบลราชธานี

ที่ทำการ

หมายเหตุ

กุดข้าวปุ้น 34270 ไปรษณีย์กุดข้าวปุ้น
เขมราฐ 34170 ไปรษณีย์เขมราฐ
เขื่องใน 34150 ไปรษณีย์เขื่องใน
เขื่องใน 34320 ไปรษณีย์บ้านกอก  เฉพาะ ต.กลางใหญ่, ต.โนนรัง, ต.บ้านไทย, ต.บ้านกอก
โขงเจียม 34220 ไปรษณีย์โขงเจียม
ดอนมดแดง 34000 ไปรษณีย์อุบลราชธานี
เดชอุดม 34160 ไปรษณีย์เดชอุดม
ตระการพืชผล 34130 ไปรษณีย์ตระการพืชผล
ตาลสุม 34330 ไปรษณีย์ตาลสุม
ทุ่งศรีอุดม 34160 ไปรษณีย์เดชอุดม
นาจะหลวย 34280 ไปรษณีย์นาจะหลวย
นาตาล 34170 ไปรษณีย์เขมราฐ
นาเยีย 34160 ไปรษณีย์เดชอุดม
น้ำขุ่น 34260 ไปรษณีย์น้ำยืน
น้ำยืน 34260 ไปรษณีย์น้ำยืน
บุณฑริก 34230 ไปรษณีย์บุณฑริก
พิบูลมังสาหาร 34110 ไปรษณีย์พิบูลมังสาหาร
วังหิน 33270 ไปรษณีย์วังหิน
โพธิ์ไทร 34340 ไปรษณีย์โพธิ์ไทร
ม่วงสามสิบ 34140 ไปรษณีย์ม่วงสามสิบ
เมือง 34000 ไปรษณีย์อุบลราชธานี
วารินชำราบ 34190 ไปรษณีย์วารินชำราบ
วารินชำราบ 34310 ไปรษณีย์ห้วยขะยุง  เฉพาะ ต.ห้วยขะยุง, ต.ท่าลาด, ต.บุ่งหวาย
ศรีเมืองใหม่ 34250 ไปรษณีย์ศรีเมืองใหม่
สว่างวีระวงศ์ 34190 ไปรษณีย์วารินชำราบ
สำโรง 34360 ไปรษณีย์บ้านสำโรง
สิรินธร 34350 ไปรษณีย์สิรินธร
เหล่าเสือโก้ก 34000 ไปรษณีย์อุบลราชธานี

More info : จังหวัดอุบลราชธานี

แสดงความคิดเห็น

No Comments