รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์เชียงราย ?

รวมรหัสไปรษณีย์เชียงราย ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์เชียงราย ?

A : รหัสไปรษณีย์เชียงราย ของทั้ง 18 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดเชียงรายมีอำเภอดังนี้ ขุนตาล, เชียงของ, เชียงแสน, ดอยหลวง, เทิง, ป่าแดด, พญาเม็งราย, พาน, เมือง, แม่จัน, แม่ฟ้าหลวง, แม่ลาว, แม่สรวย, แม่สาย, เวียงแก่น, เวียงชัย, เวียงเชียงรุ้ง และเวียงป่าเป้า

advertisements

จังหวัดเชียงราย

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ เชียงราย

ที่ทำการ

หมายเหตุ

ขุนตาล 57340 ไปรษณีย์ขุนตาล
เชียงของ 57140 ไปรษณีย์เชียงของ  เฉพาะ ต.คลองปูน, ต.พังราด, ต.ปากน้ำกระแส
เชียงแสน 57150 ไปรษณีย์เชียงแสน  เฉพาะ ต.กร่ำ, ต.ชากพง
ดอยหลวง 57110 ไปรษณีย์ดอยหลวง
เทิง 57160 ไปรษณีย์เทิง
เทิง 57230 ไปรษณีย์ปล้อง  เฉพาะ ต.เชียงเคี่ยน, ต.ปล้อง, ต.แม่ลอย, ต.ศรีดอนชัย, ต.หนองแรด, ต.งิ้ว ม.5, ม.7, ม.12-13, ม.17, ม.19, ม.23
ป่าแดด 57190 ไปรษณีย์ป่าแดด
พญาเม็งราย 57290 ไปรษณีย์พญาเม็งราย
พาน 57120 ไปรษณีย์พาน
พาน 57250 ไปรษณีย์แม่ลาว  เฉพาะ ต.ธารทอง
พาน 57280 ไปรษณีย์แม่เย็น เฉพาะ ต.แม่เย็น, ต.ทานตะวัน
เมือง 57000 ไปรษณีย์เชียงราย
เมือง 57100 ไปรษณีย์บ้านดู่ เฉพาะ ต.ริมกก, ต.บ้านดู่, ต.แม่ข้าวต้ม, ต.แม่ยาว, ต.นางแล, ต.ท่าสุด
แม่จัน 57110 ไปรษณีย์แม่จัน
แม่จัน 57240 ไปรษณีย์แม่คำ เฉพาะ ต.แม่คำ, ต.แม่ไร่
แม่จัน 57270 ไปรษณีย์จันจว้า  เฉพาะ ต.จันจว้าใต้, ต.จันจว้า
แม่ฟ้าหลวง 57110 ไปรษณีย์แม่ฟ้าหลวง
แม่ฟ้าหลวง 57240 ไปรษณีย์แม่คำ  เฉพาะ ต.เทอดไทย, ต.แม่ฟ้าหลวง
แม่ลาว 57000 ไปรษณีย์เชียงราย เฉพาะ ต.บัวสลี
แม่ลาว 57250 ไปรษณีย์แม่ลาว
แม่สรวย 57180 ไปรษณีย์แม่สรวย
แม่สาย 57130 ไปรษณีย์แม่สาย
แม่สาย 57220 ไปรษณีย์ห้วยไคร้ เฉพาะ ต.ห้วยไคร้, ต.บ้านด้าย
เวียงแก่น 57310 ไปรษณีย์เวียงแก่น
เวียงชัย 57210 ไปรษณีย์เวียงชัย
เวียงเชียงรุ้ง 57210 ไปรษณีย์เวียงชัย
เวียงป่าเป้า 57170 ไปรษณีย์เวียงป่าเป้า
เวียงป่าเป้า 57260 ไปรษณีย์แม่เจดีย์  เฉพาะ ต.แม่เจดีย์, ต.แม่เจดีย์ใหม่, ต.เวียงกาหลง

More info : จังหวัดเชียงราย

แสดงความคิดเห็น

No Comments