รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ ?

รวมรหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ ?

A : รหัสไปรษณีย์เชียงใหม่ ของทั้ง 24 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดเชียงใหม่มีอำเภอดังนี้ จอมทอง, เชียงดาว, ไชยปราการ, ดอยเต่า, ดอยสะเก็ด, ดอยหล่อ, ฝาง, พร้าว, เมือง, แม่แจ่ม, แม่แตง, แม่ริม, แม่วาง, แม่ออน, แม่อาย, เวียงแหง, สะเมิง, สันกำแพง, สันทราย, สันป่าตอง, สารภี, หางดง, อมก๋อย และฮอด

advertisements

จังหวัดเชียงใหม่

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ เชียงใหม่

ที่ทำการ

หมายเหตุ

จอมทอง 50160 ไปรษณีย์จอมทอง
จอมทอง 50240 ไปรษณีย์ฮอด เฉพาะ ต.บ้านแปะ, ต.แม่สอย ยกเว้น ม.14
เชียงดาว 50170 ไปรษณีย์เชียงดาว
ไชยปราการ 50320 ไปรษณีย์ไชยปราการ
ดอยเต่า 50260 ไปรษณีย์ดอยเต่า
ดอยสะเก็ด 50220 ไปรษณีย์ดอยสะเก็ด
ดอยหล่อ 50160 ไปรษณีย์จอมทอง
ฝาง 50110 ไปรษณีย์ฝาง
ฝาง 50320 ไปรษณีย์ไชยปราการ  เฉพาะ ต.แม่งอน, ต.แม่ข่า
พร้าว 50190 ไปรษณีย์พร้าว
เมือง 50000 ไปรษณีย์เชียงใหม่
เมือง 50100 ที่ทำการนำจ่าย ชม.2  เฉพาะ ต.ช้างคลาน, ต.ป่าแดด, ต.แม่เหียะ, ต.หายยา
เมือง 50200 ที่ทำการนำจ่าย ชม.3  เฉพาะ ต.พระสิงห์, ต.ศรีภูมิ, ต.สุเทพ
เมือง 50300 ที่ทำการนำจ่าย ชม.4  เฉพาะ ต.ช้างเผือก, ต.ช้างม่อย, ต.ป่าตัน, ต.สันผีเสื้อ
แม่แจ่ม 50270 ไปรษณีย์แม่แจ่ม
แม่แจ่ม 58130 ไปรษณีย์ปาย จ.แม่ฮ่องสอน  เฉพาะ ต.บ้านจันทร์, ต.แม่แดด, ต.แจ่มหลวง
แม่แตง 50150 ไปรษณีย์แม่แตง
แม่แตง 50330 ไปรษณีย์สันป่ายาง  เฉพาะ ต.สันป่ายาง, ต.สบเปิง ม.2-9, ม.12-13
แม่ริม 50180 ไปรษณีย์แม่ริม
แม่ริม 50330 ไปรษณีย์สันป่ายาง  เฉพาะ ต.สะลวง
แม่วาง 50360 ไปรษณีย์แม่วาง
แม่ออน 50130 ไปรษณีย์สันกำแพง
แม่อาย 50280 ไปรษณีย์แม่อาย
เวียงแหง 50350 ไปรษณีย์เวียงแหง
สะเมิง 50250 ไปรษณีย์สะเมิง
สันกำแพง 50130 ไปรษณีย์สันกำแพง
สันทราย 50210 ไปรษณีย์สันทราย
สันทราย 50290 ไปรษณีย์แม่โจ้  เฉพาะ ต.แม่แฝก, ต.แม่แฝกใหม่, ต.หนองหาร
สันป่าตอง 50120 ไปรษณีย์สันป่าตอง
สารภี 50140 ไปรษณีย์สารภี
หางดง 50230 ไปรษณีย์หางดง
หางดง 50340 ไปรษณีย์หนองตอง  เฉพาะ ต.หนองตอง
อมก๋อย 50310 ไปรษณีย์อมก๋อย
ฮอด 50240 ไปรษณีย์ฮอด

More info : จังหวัดเชียงใหม่

แสดงความคิดเห็น

No Comments