รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์แพร่ ?

รวมรหัสไปรษณีย์แพร่ ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์แพร่ ?

A : รหัสไปรษณีย์แพร่ ของทั้ง 8 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดแพร่มีอำเภอดังนี้ เด่นชัย, เมือง, ร้องกวาง, ลอง, วังชิ้น, สอง, สูงเม่น และหนองม่วงไข่

advertisements

จังหวัดแพร่

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ แพร่

ที่ทำการ

หมายเหตุ

เด่นชัย 54110 ไปรษณีย์เด่นชัย
เมือง 54000 ไปรษณีย์แพร่
ร้องกวาง 54140 ไปรษณีย์ร้องกวาง
ลอง 54150 ไปรษณีย์ลอง
วังชิ้น 54160 ไปรษณีย์วังชิ้น
สอง 54120 ไปรษณีย์สอง
สูงเม่น 54000 ไปรษณีย์แพร่  เฉพาะ ต.เวียงทอง
สูงเม่น 54130 ไปรษณีย์สูงเม่น
หนองม่วงไข่ 54170 ไปรษณีย์หนองม่วงไข่

More info : จังหวัดแพร่

แสดงความคิดเห็น

No Comments