รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

[ถาม – ตอบ] รวมรหัสไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน ?

รวมรหัสไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน ?

Q : รวมรหัสไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน ?

A : รหัสไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน ของทั้ง 7 อำเภอ มีดังต่อไปนี้

จังหวัดแม่ฮ่องสอนมีอำเภอดังนี้ ขุนยวม, ปางมะผ้า, ปาย, เมือง, แม่ลาน้อย, แม่สะเรียง และสบเมย

advertisements

จังหวัดแม่ฮ่องสอน

อำเภอ
รหัสไปรษณีย์ แม่ฮ่องสอน

ที่ทำการ

หมายเหตุ

ขุนยวม 58140 ไปรษณีย์ขุนยวม
ปางมะผ้า 58150 ไปรษณีย์ปางมะผ้า
ปาย 58130 ไปรษณีย์ปาย
เมือง 58000 ไปรษณีย์แม่ฮ่องสอน
แม่ลาน้อย 58120 ไปรษณีย์แม่ลาน้อย
แม่สะเรียง 58110 ไปรษณีย์แม่สะเรียง
สบเมย 58110 ไปรษณีย์แม่สะเรียง

More info : จังหวัดแม่ฮ่องสอน

แสดงความคิดเห็น

No Comments