รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

1 กิโลกรัมเท่ากับกี่ตัน (T) หน่วยที่ควรรู้

1 กิโลกรัมเท่ากับกี่ตัน (T) หน่วยที่ควรรู้

Q : 1 กิโลกรัมเท่ากับกี่ตัน (T) หน่วยที่ควรรู้

advertisements

A : หน่วยนี้เป็นอีกหน่วยที่ควรจะต้องรู้เอาไว้ เพราะใช้ในการเรียนและด้านชีวิตประจำวัน เราจะเจอคนตันนี้บ่อบครั้ง เช่นนี้หนักของรถบรรทุกวันนี้เท่ากับกี่ตัน เป็นต้น เฉลย 1 กิโลกรัม เท่ากับ 0.001 ตัน

1 ตัน เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม

1 ตัน เท่ากับ 1 ลูกบาศก์ เมตร (น้ำ)

1ตันเท่ากับ 1,000 ลิตร (น้ำ)

1ตันเท่ากับ 1 คิว (น้ำ)

1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 1,000 กิโลกรัม (น้ำ)

1 ลบ ซม เท่ากับ 1 กรัม (น้ำ)

1 ลูกบาศก์เมตร เท่ากับ 1,000 ลิตร (น้ำ)

แสดงความคิดเห็น