รวมคำถามพื้นฐาน ที่มีคนถามกันมาเป็นประจำ คำถามที่พบบ่อยๆ เรื่องเวลา สถานที่ น้ำหนัก และอื่นๆ อีกมากมาย Pakping.com มีคำตอบให้คุณได้เสมอค่ะ

ค้นหาคำถามที่คุณอยากรู้

1 คิวเท่ากับกี่ตารางเมตร (ตร.ม.)

1 คิวเท่ากับกี่ตารางเมตร (ตร.ม.)

Q : 1 คิวเท่ากับกี่ตารางเมตร (ตร.ม.)

A : มันไม่สามารถวัดค่ามาตอบได้ตรงตัวแป๊ะๆ เนื่องจากยังมีทั้งความหนาขอของการเทปูน จึงขอสรุปออกมาดังต่อไปนี้

advertisements

1 คิว เมื่อเทพื้นหนา 5 เซ็นติเมตร จะเท่ากับ 20 ตารางเมตร

1 คิว เมื่อเทพื้นหนา 10 เซ็นติเมตร จะเท่ากับ 10 ตารางเมตร

1 คิว เมื่อเทพื้นหนา 15 เซ็นติเมตร จะเท่ากับ 6.5 ตารางเมตร

1 คิว เมื่อเทพื้นหนา 20 เซ็นติเมตร จะเท่ากับ 5 ตารางเมตร

ปูน 1 คิวใช้ปูน 6.4 ถุง

ปูน 1 คิวเท่ากับ 1 ลูกบาศก์เมตร

ปูน 1 คิว เท่ากับ 50 กิโลกรัม

รถปูน 1 คัน เท่ากับ 5 คิว

แสดงความคิดเห็น